FAQ

Jakie, gdzie i kiedy będą obowiązywały ograniczenia/zakazy ruchu podczas Szczytu NATO? Które dzielnice miasta zostaną najbardziej dotknięte ograniczeniami?

Bardziej szczegółowe informacje o ograniczeniach ruchu zostaną ogłoszone później, bliżej wydarzenia.

Jednak już teraz wiadomo, że podczas Szczytu NATO będą obowiązywały ograniczenia i zakazy ruchu na Starym Mieście (lit. Senamiestis), w pobliżu Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO”, na terytorium wileńskiego portu lotniczego, na poszczególnych terytoriach starostw dzielnicy Naujamiestis.

Samoloty delegacji także będą lądować i startować na lotnisku w Kownie, dlatego mogą wystąpić krótkotrwałe ograniczenia w transporcie podczas przylotów i odlotów delegacji.

Czy w razie wypadku główne służby ratownicze, takie jak pogotowie ratunkowe itp., będą mogły wjechać do stref objętych zakazem ruchu? Jak się tam dostaną?

Do strefy objętej zakazem ruchu będą mogły wjechać wyłącznie pojazdy z zezwoleniami (Policja, Służba Ochrony Osób Ważnych; także będą mogły wjechać pojazdy pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej, ale tylko posiadające zezwolenia).

Czy do stref objętych zakazem/ograniczeniem ruchu będą mogły wjechać pojazdy wywożące odpady, kurierzy żywności, dostawcy przesyłek pocztowych oraz taksówki?

Będzie można przyjść tylko pieszo, w dniach wydarzenia transport nie będzie dozwolony, dlatego trzeba będzie zawczasu zaopatrzyć się w towary. Pojazdy wywożące odpady opróżnią pojemniki na odpady tuż przed zamknięciem strefy oraz z uzyskanymi zezwoleniami według zapotrzebowania. Taksówki nie będą wpuszczane. Dostawcy przesyłek pocztowych, kurierzy żywności również nie będą wpuszczani.

Czy do stref objętych zakazem/ograniczeniem ruchu będą mogły wjechać samochody przewożące osoby ciężko chore, niepełnosprawne (być może są niezbędne usługi medyczne, których nie można przekładać)?

Ruch pojazdów specjalnych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna itd.) będzie zarządzany w sposób skoordynowany za zgodą Kierownika Operacyjnego.

Czy w dniach 11 – 12 lipca służby miejskie, jak np. GRINDA, „Vilniaus vandenys”, dozorcy terenów będą mogły swobodnie trafić na Stare Miasto, do centrum i w razie potrzeby wykonać prace likwidacji awarii?

Z zezwoleniami oraz za zgodą Sztabu Operacyjnego. Od służb wymaga się odpowiedniego poziomu gotowości do szybkiego reagowania w podobnych sytuacjach. Zezwolenia będą wydawane wyłącznie służbom ratunkowym (np. pogotowie ratunkowe, Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa i in.).

Czy przedsiębiorstwa zarządzające miastem będą potrzebowały dodatkowych zezwoleń w celu wykonania prac na obwodzie wydarzeń?

Poza obwodem nie będą potrzebne, wewnątrz obwodu – nie planuje się wpuszczać nikogo, wszystkie prace powinny być wykonane przed zamknięciem.

Czy można będzie poruszać się po Starym Mieście hulajnogami, rowerami?

Bardziej szczegółowe informacje o ograniczeniach ruchu zostaną ogłoszone później, bliżej wydarzenia. Jednak już teraz wiadomo, że podczas Szczytu NATO na Starym Mieście zostanie ograniczony ruch wszelkiego rodzaju pojazdów.

Czy dniach 11 – 12 lipca będzie można trafić na mszę świętą w Katedrze lub innych kościołach Starego Miasta?

Już teraz wiadomo, że podczas Szczytu NATO na Starym Mieście zostaną wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się wszystkich uczestników ruchu, dlatego trzeba zaplanować więcej czasu na przybycie na mszę świętą oraz przewidzieć to, że do Katedry można będzie dotrzeć wyłącznie pieszo.

Czy będzie można swobodnie dotrzeć do znajdujących się na Starym Mieście przychodni lekarskich, gabinetów stomatologicznych itp.? Jak wyjechać autem ze Starówki np. na codzienną dializę nerek?

Będzie to bardziej skomplikowane, zaleca się poruszać pieszo przez wskazane przejścia dla pieszych, dzwoniąc wcześniej do placówki w celu upewnienia się, czy będzie działała.

W przypadku dializy, jeżeli planuje się wyjazd własnym autem do placówki leczniczej, będzie można poruszać się po terenie zamkniętym po okazaniu odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność wykonania zabiegu. W tych wypadkach, gdy do placówki medycznej będzie wiózł specjalny autobus, będzie wymagane osobne zezwolenie dla środka transportu.

Czy będą takie obszary na Starym Mieście i wokół Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO”, do których mieszkańcy Wilna nie będą mogli dotrzeć nawet pieszo?

Bardziej szczegółowe informacje o ograniczeniach ruchu zostaną ogłoszone później, bliżej wydarzenia.

Jednak już teraz wiadomo, że podczas Szczytu NATO zostaną wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się wszystkich uczestników ruchu na Starym Mieście, w pobliżu Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO”, na terytorium wileńskiego portu lotniczego, na poszczególnych terytoriach starostw dzielnicy Naujamiestis.

Czy będę mógł swobodnie odprowadzić dzieci do przedszkoli znajdujących się na Starym Mieście?

Będzie to zależało od miejsca, w którym znajduje się przedszkole – czy trafia do strefy podwyższonego bezpieczeństwa. Może się zdarzyć, że do przedszkola można będzie dotrzeć wyłącznie pieszo. Bardziej szczegółowe informacje o ograniczeniach ruchu zostaną ogłoszone później, bliżej wydarzenia.

Czy będę mógł korzystać z transportu publicznego, który kursuje obok Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO” oraz po Starym Mieście?

Planuje się, że podczas Szczytu NATO ruch transportu publicznego obok Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO” w dniach 11 – 12 lipca zostanie zakazany.

Na Starym Mieście planowany jest zakaz ruchu transportu w dniach 10 – 12 lipca. Prosimy o śledzenie aktualizacji informacji.

Czy w czasie Szczytu NATO zostanie tymczasowo zawieszony ruch pętlowy po Starym Mieście?

Tak, planowane jest jego zawieszenie, gdyż jest to niezbędne dla poruszania się transportu delegacji.

Czy ograniczenia ruchu będą miały wpływ na międzymiastowy transport publiczny, kursujący z/do dworca autobusowego/ kolejowego?

Transport będzie kursował do dworca, jedynie mogą ulec zmianie trasy jego przejazdu, np. omijając Stare Miasto lub niektóre odcinki ulic.

Czy trzeba będzie urządzić w mieście tymczasowe drogi/łączniki/przejazdy?

Bardziej szczegółowe informacje o ograniczeniach ruchu zostaną ogłoszone później, bliżej wydarzenia.

Planuje się, że podczas Szczytu NATO ruch transportu publicznego obok Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO” w dniach 11 – 12 lipca zostanie zakazany.

Na Starym Mieście planowany jest zakaz ruchu transportu w dniach 10 – 12 lipca. Prosimy o śledzenie aktualizacji informacji.

Kto i w jakim trybie będzie wydawał te specjalne zezwolenia na wjazd na Stare Miasto oraz do Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO” dla środków transportu służb ratowniczych? Czy będzie to system elektroniczny? Czy będą wymagane zezwolenia na dojazd do lotrnisk?

Zezwolenia będzie wytwarzała i wydawała litewska Służba Ochrony Osób Ważnych, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy jest to konieczne dla wydarzenia.

Nikt nie będzie potrzebował zezwoleń na dojazd do lotnisk, tam nie będą wydawane. Przynajmniej na dzień dzisiejszy takie działania nie są planowane.

Nawet jeżeli dojazd jedną drogą zostanie tymczasowo ograniczony, zawsze będzie istniała alternatywa na dojazd zarówno transportu publicznego, jak i pracowników lotniska oraz pasażerów.

Możliwe, że część uczestników nie zmieści się w wileńskich lokalach zakwaterowania, czy prowadzone są rozmowy z przewoźnikami połączeń międzymiastowych (Trok, Kowna) w sprawie dodatkowych połączeń, przystanków przy miejscach wydarzeń?

Informacje zostaną ogłoszone później.

Na podstawie jakich aktów prawnych określone części miasta zostaną zamknięte dla ruchu, zostaną wprowadzone inne ograniczenia?

Planowane ograniczenia zostaną wprowadzone zgonie z art. 27 ust. 2 pkt 4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF4E384215F8/asr artykuł 27.

Uprawnienia funkcjonariuszy: W ramach realizacji zadań Służby Ochrony Osób Ważnych funkcjonariusze mają prawo: zwrócić się do Policji z wnioskiem o ograniczenie lub zakazanie ruchu transportu lub pieszych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i (lub) obiektów chronionych.

Ustawa o działalności Policji: (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.111665/asr  art.22, ust. 1, pkt 6 „6) tymczasowo ograniczyć dostęp osób lub pojazdów do określonego terytorium lub lokalu, wstrzymać wykonywanie prac, ograniczyć lub zmienić porządek ruchu, gdy występuje zagrożenie dla środowiska, porządku publicznego, bezpieczeństwa osoby lub państwa.“

Jakie ograniczenia ruchu/przemieszczania się/zgromadzeń będą obowiązywały na Starym Mieście?

Ograniczeń ruchu będzie sporo, niektóre ulice lub dzielnice mogą być zamknięte w całości, niektóre ulice – okresowo, ale ostatecznie zatwierdzone ograniczenia zostaną ogłoszone zawczasu.

Jak Policja będzie eskortować ważne osoby?

Eskortowanie będzie się odbywać w sposób tradycyjny, zgodnie z obowiązującymi wymogami i procedurami.

Posiadam zezwolenie na parkowanie samochodu w płatnej strefie na Starym Mieście / w centrum miasta. Czy za te dni, w które będzie odbywał się szczyt NATO, moje zezwolenie zostanie przedłużone albo może otrzymam jakąś rekompensatę?

Posiadacze zezwoleń na parkowanie samochodu, zarówno mieszkańcy, jak i firmy, będą mogli parkować
samochody w innych obszarach miasta Wilna oraz strefach płatnego parkowania, których nie będą
obejmowały ograniczenia w ruchu.

Jak Policja przygotowuje się do zbliżającego się Szczytu NATO? Jakie są główne zadanie?

Policja przygotowuje się bardzo odpowiedzialnie. Podstawowe zadania – zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa ruchu podczas trwających wydarzeń, eskortowanie delegacji. Dużo uwagi zostanie poświęcone porządkowi publicznemu w miejscach zakwaterowania i spotkań uczestników oraz w ich okolicach.

Jakie są potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego – ataki terrorystyczne, prowokacje, incydenty cybernetyczne?

Trwa odpowiedzialne przygotowanie się na wszelkie możliwe scenariusze.

Jak zostanie zapewnione bezpieczeństwo publiczne podczas tego ważnego wydarzenia?

Oprócz zwykłych codziennych czynności zostaną podjęte dodatkowe działania w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego, w tym w cyberprzestrzeni.

Ilu funkcjonariuszy zostanie zaangażowanych?

Dokładna liczba zaangażowanych funkcjonariuszy nie może być ujawniona, ale będzie ich pracowało tyle, ile będzie trzeba.

Czy można planować wydarzenia w Wilnie w połowie lipca?

W dniach 10 – 13 lipca planowane jest ograniczanie imprez, pikiet czy innych wydarzeń, przynajmniej w tych miejscach, w których zapewniona będzie ochrona.

Czy można w połowie lipca planować imprezy maturalne w zlokalizowanych na Starym Mieście szkołach, placach, kościołach – wręczanie świadectw maturalnych/ dyplomów, bale maturalne?

Rekomendujemy ceremonie wręczania świadectw maturalnych/dyplomów uczelni wyższych, imprezy maturalne organizować po zakończeniu Szczytu NATO.

Czy mogę planować ceremonię ślubu w Ratuszu lub w przestrzeni publicznej Starego Miasta w dniach 11 – 12 lipca?

W te dni nie zaleca się, gdyż zostanie ograniczony ruch, a jeżeli nie ma możliwości przełożyć terminu – planować z rezerwą oraz bez wjazdu pojazdów.

Czy w dniach 10 – 13 lipca będę mógł wylecieć, przylecieć samolotem z/do Wilna? Jaki będzie wpływ na działalność lotniska w Kownie?

Od godziny 12:00 dnia 11 lipca do godziny 14:00 dnia 12 lipca, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa NATO, w przestrzeni powietrznej Wilna zostaną zakazane wszelkie loty. Prosimy o śledzenie informacji.

Z powodu większego niż zazwyczaj ruchu lotniczego oraz obciążenia lotnisk Wilna i Kowna możliwe są również zakłócenia w ruchu lotniczym oraz opóźnienia.

Czy w dniach 11 – 12 lipca będzie można obserwować lądujące samoloty delegacji na publicznym tarasie widokowym, znajdującym się przy lotnisku (planespotting site)?

Tymczasowo, w dni Szczytu NATO oraz przez pewien czas przed i po wydarzeniu, nie zaleca się odwiedzanie publicznego tarasu widokowego planespotting, gdyż obwód lotniska będzie chroniony.

Czy w dniach 11 – 12 lipca nad Wilnem będą mogły latać balony powietrzne i drony, czy będą ograniczenia? Czy będę mógł płynąć kajakiem po Wilii obok Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO”?

W dniach 7 – 13 lipca loty małych samolotów, balonów powietrznych oraz dronów nad terytorium Litwy będą zakazane.

Będzie zakazane pływanie pojazdami wodnymi na odcinku Wilii od mostu Antokolskiego (lit. Antalalnio tiltas) do mostu Gariūnų. Ograniczenia będą obowiązywały w dniach 10 – 13 lipca.

Gdzie się zmieszczą wszystkie samoloty? Wileńskie lotnisko nie jest duże – czy część delegacji przyleci do Kowna? Być może zaproponuje się przyjazd do Wilna w inny sposób?

Wspólnym celem wszystkich instytucji, odpowiedzialnych za organizację Szczytu NATO, jest to, aby wszystkie delegacje dotarły na wydarzenie, a po jego zakończeniu – wyjechały bez zakłóceń.

Samoloty z delegacjami uczestników Szczytu NATO będą przyjmowane na lotniskach w Wilnie i Kownie. Konkretna liczna samolotów oraz ich podział między lotniskami jest jeszcze w trakcie uzgodnień.

Ile mniej więcej samolotów z delegacjami planuje się przyjąć przed/w trakcie Szczytu NATO?

Wstępnie planowane jest przybycie około 50 delegacji.

Czy zostaną wstrzymane/będzie wpływ na loty regularne, czarterowe? Jaki?

W dniach 11 – 12 lipca podczas Szczytu NATO na Litwie, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa NATO, w przestrzeni powietrznej Wilna zostaną zakazane wszelkie loty komercyjne.

Loty w Wilnie będą ograniczone tylko nieco dłużej, niż w ciągu jednej doby – od godz. 12:00 dnia 11 lipca do godz. 14:00 dnia 12 lipca.

Jakich dodatkowych działań (bezpieczeństwa) podejmie się LTOU w związku z lotami Szczytu NATO?

Litewska Administracja Portów Lotniczych współpracuje z litewskimi oraz międzynarodowymi organizacjami bezpieczeństwa. Jesteśmy przygotowani do podjęcia się wszelkich dodatkowych działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa. Planuje się, że o bezpieczeństwo na lotniskach w Kownie i Wilnie dodatkowo zadbają wojsko oraz funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Publicznego.

Jakie niedogodności czekają na pasażerów LTOU w związku ze Szczytem NATO?

Możliwe, że z powodu ograniczeń na drodze do lotniska w Wilnie pasażerowie mogą napotkać pewne niedogodności. Ze względu na znaczny wzrost przylatujących oraz odlatujących samolotów z oficjalnymi delegacjami, może to mieć wpływ na loty regularne, a dotarcie na lotnisko w Wilnie zajmie więcej czasu niż zwykle.

Samoloty z delegacjami będą także lądować oraz startować z lotniska w Kownie, dlatego możliwe są ograniczenia.

Czy delegacje będą korzystać z terminalu VIP VNO? Czy będą potrzebne dodatkowe pomieszczenia na lotnisku dla delegacji NATO?

Tak, terminal VIP będzie wykorzystywany do obsługi delegacji NATO. Lotnisko w Kownie zostanie wyposażone w dodatkowe pomieszczenia służbowe do powitania oraz pożegnania gości.

Czy będzie w Wilnie czynny terminal VIP w dniach 11 – 12 lipca?

Terminal VIP w tych dniach nie będzie świadczył usług komercyjnych, będzie przeznaczony wyłącznie do obsługi delegacji Szczytu NATO.

Czy budowa nowego terminalu oraz loty delegacji NATO będą w jakiś sposób kolidowały? Czy zostaną wstrzymane prace budowlane na lotniskach?

Jest prawdopodobne, że budowa nowego terminalu odlotów na lotnisku w Wilnie może zostać tymczasowo wstrzymana. Nie będzie to miało wpływu na końcowe terminy budowy terminalu.

Czy ci, którzy będą chcieli trafić do terminali pasażerskich lotniska w Wilnie, będą mogli to zrobić?

Tak. Terminale pasażerskie na lotnisku w Wilnie będą działać w normalnym trybie i będą otwarte dla pragnących tam trafić. Należy pamiętać, że wokół lotniska mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia oraz kontrole.

Czy ucierpi moja firma, jeżeli jest zlokalizowana tuż przy hotelach Starego Miasta/centrum? Jeżeli tak, czy otrzymam odszkodowanie?

W związku z przyszłymi zakazami ruchu przedsiębiorstwom zaleca się wcześniej zaopatrzyć w zapasy.

Które kawiarnie uliczne mogą kolidować z trasami przejazdów delegacji i, prawdopodobnie, nie będą mogły działać w dniach Szczytu NATO?

Bardziej szczegółowe informacje o możliwych ograniczeniach ruchu oraz działalności zostaną ogłoszone później, bliżej wydarzenia.

Czy sprzedawcy pamiątek będą mogli handlować na ulicy Pilies?

Miejsca handlu na świeżym powietrzu na starówce będą bardzo ograniczone, bardziej szczegółowe informacje na których ulicach lub w których miejscach zostaną podane później.

Czy do kawiarni ulicznych będzie mógł dojechać transport obsługujący, dostawcy towarów?

Zalecamy wcześniej zaopatrzyć się w niezbędne dla działalności zapasy, gdyż w dniach Szczytu NATO nie będzie możliwości dojazdu transportu od 10 do 12 lipca.

Jestem przewodnikiem/ przedstawicielem branży turystycznej. Czy w dniach 11 – 12 lipca mogę organizować pobyty turystów z zagranicy lub krajowych, prowadzić wycieczki po Wilnie?

Można będzie prowadzić wycieczki pieszo.

Czy w Wilnie wystarczy hoteli? Gdzie zostaną zakwaterowane delegacje: tylko w hotelach czy również w innych obiektach noclegowych? W jakich? Jeżeli nie wystarczy hoteli – czy delegacje będą zakwaterowane w innych miastach, np. w Kownie?

Na odbywający się w Wilnie w dniach 11 – 12 lipca Szczyt NATO spodziewamy się przybycia 40 – 50 delegacji (do 3000 gości) oraz do 2000 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych mediów.

Wspólnym celem wszystkich instytucji, odpowiedzialnych za organizację Szczytu NATO, jest zapewnić, by te historyczne wydarzenie przebiegło jak najbardziej sprawnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom delegacji oraz innych gości, planowane jest zakwaterowanie nie tylko w Wilnie. Przedstawiciele mediów będą mogli wybierać miejsca zakwaterowania nie tylko w hotelach, ale też poprzez platformy świadczące usługi hotelarskie.

Dotarły informacje, że są problemy z hotelami, to znaczy – z zakwaterowaniem uczestników Szczytu NATO. Jak wygląda sytuacja w tej sprawie? Jaka jest przewidywalna liczba uczestników Szczytu NATO?

Wspólnym celem wszystkich instytucji, odpowiedzialnych za organizację Szczytu NATO, jest zapewnić, by te historyczne wydarzenie przebiegło jak najbardziej sprawnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom delegacji oraz innych gości, planowane jest zakwaterowanie nie tylko w Wilnie. Przedstawiciele mediów będą mogli wybierać miejsca zakwaterowania nie tylko w hotelach, ale też poprzez platformy świadczące usługi hotelarskie.

Na odbywający się w Wilnie w dniach 11 – 12 lipca Szczyt NATO spodziewamy się przybycia 40 – 50 delegacji (do 3000 gości) oraz do 2000 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych mediów.

Co konkretnie należy zrobić w ramach przygotowań do Szczytu NATO (co trzeba urządzić, wybudować w Litewskim Centrum Wystawienniczo – Kongresowym „LITEXPO”, jakie wyposażenie techniczne nabyć itp.)? Co już zostało zrobione? Jakie przetargi publiczne już zostały lub zostaną ogłoszone?

Podczas Szczytu NATO w Litewskim Centrum Wystawienniczo – Kongresowym „LITEXPO” będą odbywały się sesje robocze, spotkania dwustronne oraz konferencje prasowe. Zostanie tu także urządzone centrum prasowe, strefa robocza delegatów, strefy cateringowe. Podczas Szczytu NATO w jednej z przestrzeni, urządzonych na terytorium Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO”, odbędzie się publiczne przedsięwzięcie – forum dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz centrów analitycznych.

Przestrzenie Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO” zostaną zreorganizowane i dopasowane do potrzeb wydarzenia.

Zostanie zmodernizowana infrastruktura centrum wystawienniczego. Szczegółowe wymagania międzynarodowego sekretariatu NATO określają rozplanowanie pomieszczeń wydarzenia, podział funkcjonalny stref, rozmieszczenie mebli, dobór odpowiedniego wyposażenia.

Prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Trwają procedury przetargowe. Rozpoczęto porządkowanie otoczenia. Prace na terytorium poza obwodem Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO” wykonuje samorząd miasta Wilna. Rozpoczęto porządkowanie ścieżki dla pieszych od ul. K. Jelskio do Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO”, jesienią przycięto drzewa rosnące po obu stronach ścieżki. Także na potrzeby wydarzenia dostosowuje się infrastrukturę parkingów – powstaje tymczasowa droga łącząca oba parkingi. Przygotowywany jest plan działań w zakresie organizacji ruchu w dzielnicy mieszkalnej obok Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO”. Wszystkie prace mają być zakończone przed 1 lipca 2023 r.

Jak są przygotowywane dojścia do Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO”? Czy będą/są porządkowane? Dlaczego wybrano właśnie Litewskie Centrum Wystawienniczo – Kongresowe „LITEXPO” i jak zostanie zapewnione bezpieczeństwo?

Litewskie Centrum Wystawienniczo – Kongresowe „LITEXPO” zostało wybrane ze względu na możliwości dostosowania jego pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych na potrzeby Szczytu NATO zgodnie z wymogami bezpieczeństwa NATO w zakresie infrastruktury, możliwości zapewnienia bezpieczeństwa gości oraz informacji.

Prace dostosowania Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO” do potrzeb wydarzenia NATO zostały rozpoczęte. Prace na terytorium poza obwodem Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO” wykonuje samorząd miasta Wilna. Porządkowana jest ścieżka dla pieszych od ul. K. Jelskio do Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO”. Na potrzeby wydarzenia dostosowuje się infrastrukturę parkingów – powstaje tymczasowa droga łącząca oba parkingi, która po wydarzeniu zostanie zlikwidowana. Wszystkie prace mają być zakończone przed 1 lipca 2023.

Wokół Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO” rozpoczęto prace uporządkowania terenu. Co w ich trakcie planuje się zrobić, ile środków na to zostanie przeznaczonych?

Prace na terytorium poza obwodem Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO” wykonuje samorząd miasta Wilna. Obecnie porządkowana jest ścieżka dla pieszych od ul. K. Jelskio do Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO”. Na potrzeby wydarzenia dostosowuje się infrastrukturę parkingów – powstaje tymczasowa droga łącząca oba parkingi, która po wydarzeniu zostanie zlikwidowana. W celu uzyskania informacji na temat środków przeznaczonych na te prace sugerujemy skontaktować się z samorządem miasta Wilna.

W jakim czasie powinno być uporządkowane otoczenie?

Wszystkie prace mają być zakończone przed 1 lipca 2023.

Obok Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO” znajduje się opuszczony budynek, którego budowa nie została ukończona. Czy zostanie uporządkowany?

Ten budynek jest własnością prywatną.

Kiedy się rozpoczną prace przygotowawcze w samym Litewskim Centrum Wystawienniczo – Kongresowym „LITEXPO”?

Prace dostosowania pomieszczeń oraz otoczenia Litewskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „LITEXPO” do potrzeb wydarzenia NATO już się rozpoczęły.

Na jakim etapie są obecnie przygotowania do odbywającego się na Litwie w 2023 r. Szczytu NATO? Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Jaki jest przewidziany plan?

Przygotowania do Szczytu NATO przebiegają zgodnie z planem, który został zatwierdzony przez rządową grupę roboczą. Obecnie trwają procedury przetargowe, planowana jest logistyka, zawierane sią umowy z dostawcami towarów i usług.

Czy Litwa jest przygotowana oraz czy jest w stanie przyjąć przybywających gości?

Litwa jest w stanie zorganizować takie wydarzenie oraz przyjąć przybywających gości. Przygotowania do wydarzenia rozpoczęły się wcześnie, plany organizacji wydarzenia są uzgadniane z NATO oraz odpowiedzialnymi instytucjami Republiki Litewskiej. W celu koordynacji powołano grupę międzyinstytucjonalną na poziomie rządowym, w której są oddzielne podgrupy zajmujące się rozwiązywaniem poszczególnych kwestii organizacyjnych: koordynacji treści i programu, logistyki, gościnności, zapewnienia bezpieczeństwa oraz komunikacji.

Czy są jakieś trudności przy organizacji wydarzenia, jakie trudności mogą wystąpić w przyszłości?

Plany wydarzenia zostały ułożone z uwzględnieniem spójności działań organizacyjnych oraz planów nabycia niezbędnych towarów i usług, zgodnie z wstępnie ustalonym budżetem.

Jakie dodatkowe działania infrastrukturalne, bezpieczeństwa zostaną podjęte?

W zakresie fizycznego bezpieczeństwa wydarzenia (w tym infrastruktury) stosowane są szczegółowe wymogi NATO, których nie możemy komentować ze względów bezpieczeństwa. Największe prace w zakresie infrastruktury – to dostosowanie pomieszczeń oraz zewnętrznych przestrzeni LITEXPO do potrzeb wydarzenia zgodnie z wymogami NATO w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa gości i informacji.

Czy będzie wystarczająca liczba personelu na potrzeby wydarzenia, czy trzeba będzie szukać pomocy w innych instytucjach?

Chociaż ogromna rola przy organizacji i koordynacji wydarzenia przypada Ministerstwu Spraw Zagranicznych, w realizację poszczególnych etapów organizacyjnych angażowani są pracownicy wielu instytucji – w działalności wspomnianej grupy roboczej uczestniczą przedstawiciele nie tylko wszystkich ministerstw, ale też innych instytucji państwowych. Dużą rolę odgrywa LITEXPO w zakresie dostosowania pomieszczeń. Bardzo ważne są również instytucje zapewniające bezpieczeństwo – Służba Ochrony Osób Ważnych, Policja i in. Zasoby ludzkie w litewskich instytucjach są wystarczające do organizacji wydarzenia, bardzo ważna jest ścisła koordynacja oraz wyraźne zrozumienie odpowiedzialności między wszystkimi uczestniczącymi podmiotami.

Które litewskie instytucje są generalnie odpowiedzialne za przygotowania do Szczytu NATO?

W skład grupy roboczej, powołanej zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, wchodzą przedstawiciele wielu instytucji. Kierownikiem grupy roboczej jest Rolandas Kriščiūnas, zastępca kanclerza Rządu. Rolę koordynatora i sekretariatu pełni Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jakie główne wydarzenia są planowane w 2023 r.?

Będzie to dwudniowe spotkanie przywódców państw NATO oraz partnerskich. Równolegle będzie się odbywało forum dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz centrów analitycznych.

Jaką główną myśl lub przeslanie planuje Litwa przekazać podczas Szczytu NATO?

W uchwalonej 6 kwietnia rezolucji Sejmu Republiki Litewskiej „W sprawie głównych celów Litwy na Szczycie NATO w Wilnie” ustalono następujące główne cele Litwy na odbywającym się w Wilnie Szczycie NATO:

1) znacząco wzmocnić czołową obronę oraz odstraszanie w Regionie Bałtyckim oraz całej wschodniej części NATO, znacząco, do wielkości brygady, zwiększyć stale stacjonujące na Litwie sojusznicze siły lądowe; wzmocnienie zintegrowanej obrony przeciwlotniczej oraz przeciwrakietowej, w tym zdolności obrony powietrznej na Litwie oraz w regionie; zapewnienie gotowości do przyjęcia sił sojuszniczych poprzez wcześniejsze rozmieszczenie ich wyposażenia wojskowego i innych środków;

2) wszechstronne wsparcie Ukrainy za pomocą środków praktycznych, w tym wsparcia politycznego NATO, uznając, że podczas odbywającego się w Wilnie Szczytu NATO konieczne jest zaproszenie Ukrainy do członkostwa w NATO;

3) witając członkostwo Finlandii w NATO, aktywnie przyczyniać się do jak najszybszej ratyfikacji na Węgrzech i w Turcji protokołów wstąpienia Szwecji do NATO przed Szczytem NATO w Wilnie;

4) dążyć do zobowiązania się wszystkich państw członkowskich NATO do znacznego zwiększenia finansowania obronności od 2025 r. poprzez przeznaczenie na ten cel co najmniej 2% produktu krajowego brutto oraz osiągnąć porozumienie w sprawie ambitnego zobowiązania wszystkich państw członkowskich NATO do zwiększenia długoterminowych inwestycji w zdolności oraz przemysł obronny;

5) rozwijać oraz umacniać praktyczną współpracę NATO z Indiami oraz państwami partnerskimi z regionu Pacyfiku, obejmującą obszary technologii, obrony cybernetycznej oraz odporności na zagrożenia hybrydowe, a także dążenie do obrony opartego na zasadach ładu międzynarodowego.

Rezolucja Sejmu Republiki Litewskiej „W sprawie głównych celów Litwy na Szczycie NATO w Wilnie”: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6c8785d0d3ac11ed9b3c9397e1236c2a

Dlaczego jako miejsce organizacji Szczytu NATO wybrano Wilno, Litwę? Jaka wiadomość jest wysyłana?

Wilno zostało wybrane wspólną decyzją państw członkowskich NATO, traktujemy to przede wszystkim jako docenienie roli Litwy w Sojuszu. Przez prawie 20 lat członkostwa w NATO Litwa udowodniła, że jest aktywnym i wiarygodnym członkiem Sojuszu, aktywnie uczestniczącym w operacjach i misjach NATO, konsekwentnie wzmacniającym odporność oraz bezpieczeństwo cybernetyczne. W Wilnie z powodzeniem działa Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO, w działalności którego uczestniczy 13 państw. Litwa sporo inwestuje w infrastrukturę wojskową oraz w pełni realizuje zobowiązania Szczytu NATO w Walii w zakresie inwestycji w obronność – na ten cel przeznacza ponad 2% PKB.

Fakt, że spotkanie zostanie zorganizowane w Wilnie, jest również wyraźnym przesłaniem jedności NATO dla Rosji, dokonującej brutalnej agresji przeciwko Ukrainie. Jak mówiło wielu przywódców NATO – Sojusz będzie bronił każdego centymetra terytorium NATO.

Jednocześnie wysyłamy również wiadomość mieszkańcom Litwy – decyzja sprzed 19 lat o przystąpieniu do najpotężniejszego sojuszu obronnego była słuszną i aktualną. To, że w czasach geopolitycznych zawirowań i wstrząsów jesteśmy członkiem najpotężniejszego na świecie sojuszu obronnego, jednoczącego obecnie 31 państwo, daje nam silną wiarę w bezpieczną przyszłość Litwy.

Czym korzystny i ważny dla Litwy jest fakt, iż te spotkanie odbędzie się w Wilnie?

Mamy nadzieję, że Szczyt NATO zademonstruje solidarność, jedność oraz skupienie NATO w obliczu agresji Rosji przeciwko Ukrainie – największej wojny w Europie po II wojnie światowej. Spodziewamy się, że na Szczyt NATO w Wilnie przybędą nie tylko liderzy państw europejskich, ale też przywódcy USA, Kanady, partnerów NATO (Unia Europejska, Japonia, Korea Płd., Australia, Nowa Zelandia). Jest to ważny sygnał oraz zwrócenie uwagi na sytuację bezpieczeństwa naszego kraju oraz regionu. Nieuchronnie znajdzie to odzwierciedlenie w dyskusjach i decyzjach.

Szczyt NATO w Wilnie jest również sygnałem dla potencjalnych agresorów, że NATO jest tu i jest mocne, a także jest przygotowane do obrony każdego centymetra Sojuszu. Zgromadzeni w Wilnie przywódcy państw członkowskich NATO podejmą decyzje dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa nas wszystkich oraz naszych sojuszników.

Podczas Szczytu NATO w Wilnie oczekuje się około 2000 przedstawicieli światowych mediów. Litwa jeszcze się nie cieszyła taką uwagą w świecie.

Czy może być tak, że zostaniemy poproszeni o tymczasowe opuszczenie naszych domów/biur, jeżeli są one w pobliżu obiektów o szczególnym znaczeniu, w których będą się gromadzić/ mieszkać uczestnicy Szczytu NATO? Jeżeli tak, co zostanie mi zaoferowane, czy otrzymam rekompensatę?

Wspólnym celem wszystkich instytucji odpowiedzialnych za organizację Szczytu NATO jest to, aby zapewnić, iż zarówno uczestnicy Szczytu NATO, jak i mieszkańcy miasta odczuli jak najmniej niedogodności. Zgodnie z aktualnie posiadanymi informacjami, nie przewiduje się tymczasowej eksmisji mieszkańców.

Czy będą ograniczenia dotyczące fotografowania gości, zbliżania się do wydarzenia/hoteli? Czy można będzie odwiedzać plażę, która jest nieopodal „LITEXPO”?

Będą obowiązywały ścisłe ograniczenia, w tym zakaz odwiedzania plaży znajdującej się w pobliżu wspomnianego terytorium.

Jakie są zalecenia dla mieszkańców Wilna w związku ze Szczytem NATO w lipcu w zakresie planowania wakacji, dla osób zajmujących się wynajmowaniem mieszkań i in.?

Zaleca się poruszać po mieście pieszo lub wybierać transport publiczny, jeżeli jest to możliwe, wybierać pracę zdalną. Natomiast wyjazd/powrót na/z wakacji zaleca się zaplanować przed wydarzeniem lub po nim.