Dažnai užduodami klausimai

Kokių, kur ir kada bus eismo ribojimų / draudimų NATO viršūnių susitikimo metu? Kokie miesto rajonai bus labiausiai paveikti ribojimų?

Išsamesnė informacija apie eismo ribojimus bus paskelbta vėliau, artėjant renginiui.

Tačiau, jau dabar žinoma, kad NATO viršūnių susitikimo metu bus eismo draudimų ir ribojimų Senamiestyje, Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO prieigose, Vilniaus oro uosto teritorijoje, atskirose Naujamiesčio seniūnijų teritorijose.

Kauno oro uoste taip pat leisis ir kils delegacijų lėktuvai, todėl delegacijų atvykimo ir išvykimo metu trumpam galimi transporto ribojimai.

Ar į eismo draudimus apimančią zoną, esant įvykiui, galės įvažiuoti pagrindinės gelbėjimo tarnybos, tokios kaip GMP ir pan.? Kaip pateks?

Į eismo draudimus apimančią zoną galės įvažiuoti tik transportas su leidimais (policija, VAT (Vadovybės apsaugos tarnyba); taip pat galės patekti GMP ir gaisrinė, tačiau tik turintys leidimus).

Ar į eismo draudimus / ribojimus apimančias zonas galės įvažiuoti atliekų vežėjai, maisto kurjeriai, pašto siuntų vežėjai ir TAXI?

Galės ateiti tik pėsčiomis, renginio dienomis transportas nebus leidžiamas, todėl apsirūpinti prekėmis reikės iš anksto. Atliekų vežėjai ištuštins atliekų konteinerius prieš pat zonos uždarymą ir su išduotais leidimais pagal poreikį. TAXI nebus įleidžiama. Pašto siuntų vežėjai, maisto kurjeriai taip pat nebus įleidžiami.

Ar į eismo draudimus / ribojimus apimančias zonas galės įvažiuoti sunkius ligonius, neįgaliuosius pervežantys automobiliai (galbūt yra būtinųjų sveikatos priežiūros paslaugų, kurių negalima atidėlioti)?

Specialios paskirties transporto judėjimas (greitoji, gaisrinė ir t. t.) bus valdomas koordinuotai su Operacijų vadovo leidimu.

Ar liepos 11–12 dienomis miesto tarnybos, tokios kaip GRINDA, „Vilniaus vandenys”, teritorijų prižiūrėtojai galės laisvai patekti į Senamiestį, centrą ir prireikus atlikti avarijų šalinimo darbus?

Su leidimais ir Operacijų štabo leidimu. Tarnyboms keliamas atitinkamas pasirengimo lygis operatyviam reagavimui į panašias situacijas. Leidimai išduodami tik avarinėms tarnyboms (pvz.: GMP, PAGD ir kt.).

Ar bus reikalingi papildomi leidimai miestą tvarkančioms įmonėms norint atlikti darbus renginių perimetre?

Už perimetro nereikės, į vidų – neplanuojama nieko įleisti, visi darbai turi būti atlikti iki uždarymo.

Ar Senamiestyje bus galima judėti paspirtukais, dviračiais?

Išsamesnė informacija apie eismo ribojimus bus paskelbta vėliau, artėjant renginiui. Tačiau, jau dabar žinoma, kad NATO viršūnių susitikimo metu, Senamiestyje bus ribojamas visų rūšių transporto priemonių judėjimas.

Ar galėsiu patekti į mišias Katedroje ar kitose Senamiesčio bažnyčiose liepos 11–12 dienomis?

Jau dabar žinoma, kad NATO viršūnių susitikimo metu, Senamiestyje bus ribojamas visų eismo dalyvių judėjimas, todėl reiktų suplanuoti daugiau laiko atvykimui į mišias bei numatyti tai, kad pasiekti Katedrą bus galima tik pėsčiomis.

Ar galėsiu laisvai pasiekti poliklinikas, odontologijos klinikas ir pan., įsikūrusias Senamiestyje? Kaip iš Senamiesčio automobiliu išvykti, pvz., į kasdienę inkstų dializę?

Bus sudėtingiau, patariama rinktis kelionę pėsčiomis, nurodytais pėsčiųjų praėjimais, prieš tai pasiskambinti į įstaigą ir pasitikslinti ar tikrai veiks. Dializės atveju, jei numatomas vykimas nuosavu automobiliu į gydymo įstaigą, bus leidžiama važiuoti uždarytoje teritorijoje, pateikus atitinkamus dokumentus, pagrindžiančius procedūros atlikimą. Tais atvejais, kai į gydymo įstaigą veža specialus autobusas, bus reikalingas atskiras leidimas transporto priemonei.

Ar bus tokių erdvių Senamiestyje ar aplink Lietuvos parodų ir kongresų centrą LITEXPO, kur vilniečiai negalės patekti net ir pėsčiomis?

Išsamesnė informacija apie eismo ribojimus bus paskelbta vėliau, artėjant renginiui.

Tačiau, jau dabar žinoma, kad NATO viršūnių susitikimo metu bus ribojamas visų eismo dalyvių judėjimas Senamiestyje,  Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO prieigose, Vilniaus oro uosto teritorijoje, atskirose Naujamiesčio seniūnijų teritorijose.

Ar galėsiu laisvai nuvesti vaikus į darželius, esančius Senamiestyje?

Tai priklausys nuo vietos, kur įsikūręs darželis – ar jis patenka į padidinto saugumo zoną. Gali būti, kad darželis bus pasiekimas tik pėsčiomis. Išsamesnė informacija apie eismo ribojimus bus paskelbta vėliau, artėjant renginiui.

Ar galėsiu važiuoti viešuoju transportu, kuris kursuoja pro Lietuvos parodų ir kongresų centrą LITEXPO ir Senamiestį?

Planuojama, kad NATO viršūnių susitikimo metu viešojo transporto judėjimas pro Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO liepos 11–12 d. bus draudžiamas.

Senamiestyje numatoma uždrausti transporto eismą liepos 10–12 d. Sekite informacijos papildymus.

Ar NATO viršūnių susitikimo metu bus laikinai panaikintas kilpinis eismas Senamiestyje?

Taip, planuojama panaikinti, nes tai būtina delegacijų transporto judėjimui.

Ar eismo ribojimai paveiks tarpmiestinį viešąjį transportą, kursuojantį į / iš autobusų stoties / geležinkelio stoties?

Į stotį viešojo transporto eismas vyks, tik gali pasikeisti jo judėjimo maršrutai, pvz., apvažiuojant senamiestį ir tam tikras gatvių atkarpas.

Ar reikės įrengti mieste laikinus kelius / jungtis / pervažas?

Išsamesnė informacija apie eismo ribojimus bus paskelbta vėliau, artėjant renginiui.

Planuojama, kad NATO viršūnių susitikimo metu viešojo transporto judėjimas pro Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO liepos 11–12 d. bus draudžiamas.

Senamiestyje numatoma uždrausti transporto eismą liepos 10–12 d. Sekite informacijos papildymus.

Kas ir kokia tvarka išdavinės tuos specialius leidimus įvažiuoti į Senamiestį / Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO spec. tarnybų transportui? Ar tai bus elektroninė sistema? Ar reikės leidimų privažiavimui prie oro uostų?

Leidimus gamins ir išdavinės LR VAT (Vadovybės apsaugos tarnyba), bet tik išimtiniams atvejams, kai tai būtina renginiui.

Privažiavimui prie oro uosto leidimų niekam nereikės, ten jie gaminami nebus. Bent jau šiai dienai tokios priemonės neplanuojamos.

Jei vienu keliu privažiavimas ir bus apribotas laikinai, visada bus alternatyva privažiuoti tiek viešam transportui, tiek oro uosto darbuotojams, tiek ir keleiviams.

Kokiais teisės aktais remiantis bus eismui uždarytos tam tikros miesto dalys ir bus kitų suvaržymų?

Numatomi ribojimai bus įgyvendinami, vadovaujantis 27 str. 2 d. 4 p. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF4E384215F8/asr 27 straipsnis.

Pareigūnų teisės: Pareigūnai, užtikrindami Vadovybės apsaugos tarnybos uždavinių įgyvendinimą, turi teisę: kreiptis į policiją, kad būtų apribotas arba uždraustas transporto ar pėsčiųjų eismas, siekiant užtikrinti saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų saugumą.

Policijos veiklos įstatyme: (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.111665/asr  22 str., 1 d. 6 p. „6) laikinai apriboti asmenų ar transporto priemonių patekimą į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti atliekamus darbus, apriboti ar keisti eismo tvarką, kai kyla pavojus gamtai, viešajai tvarkai, asmens ar valstybės saugumui.“

Kokie eismo / judėjimo / susirinkimų ribojimai galios Vilniaus Senamiestyje?

Eismo ribojimų bus nemažai, kai kurios gatvės ar rajonai gali būti uždaromi ir pilnai, kai kurios gatvės – periodiškai, tačiau apie galutinai patvirtintus ribojimus bus skelbiama iš anksto.

Kaip policija vykdys svarbių asmenų eskortavimą?

Eskortavimas vyks tradiciškai, laikantis galiojančių reikalavimų ir tvarkų.

Turiu automobilio stovėjimo leidimą mokamoje zonoje Senamiestyje / miesto centre. Ar už NATO viršūnių susitikimo dienas man bus pratęstas leidimas arba kaip nors kompensuota?

Turint automobilio stovėjimo leidimą, tiek gyventojams, tiek įmonėms automobilius bus leidžiama statyti kitose Vilniaus miesto teritorijose bei rinkliavos zonose, kur nebus įvesti eismo ribojimai.

Kaip policija ruošiasi artėjančiam NATO viršūnių susitikimui? Kokios pagrindinės užduotys?

Policija ruošiasi labai atsakingai. Pagrindinės užduotys – viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimas vykstančių renginių metu, delegacijų lydėjimas. Daug dėmesio bus skirta viešajai tvarkai renginio dalyvių gyvenamųjų ir susitikimų vietų bei jų prieigose.

Kokios galimos grėsmės viešajam saugumui – teroristiniai išpuoliai, provokacijos, kibernetiniai incidentai?

Visiems įmanomiems scenarijams yra atsakingai ruošiamasi.

Kaip bus užtikrinamas viešasis saugumas šio svarbaus renginio metu?

Be įprastinės kasdieninės veiklos bus imamasi papildomų priemonių, reikalingų viešajam saugumui užtikrinti, įskaitant ir elektroninėje erdvėje.

Kiek pareigūnų bus pasitelkta?

Tikslus pareigūnų skaičius negali būti atskleidžiamas, tačiau jų dirbs tiek, kiek bus reikalinga.

Ar galima planuoti renginius Vilniuje liepos mėnesio viduryje?

Liepos 10–13 dienomis planuojama riboti akcijas, piketus ir kitus renginius, bent jau tose vietose, kurios bus saugomos.

Ar galima liepos viduryje Senamiestyje įsikūrusiose mokyklose, aikštėse, bažnyčiose planuotis mokyklų baigimo renginius – atestatų / universitetų diplomų teikimai, išleistuvių pobūviai?

Rekomenduojame atestatų / universitetų diplomų teikimo, išleistuvių pobūvius organizuoti po NATO viršūnių susitikimo.

Ar galiu planuoti vestuves Rotušėje arba viešose Senamiesčio erdvėse lauke liepos 11–12 dienomis?

Tomis dienomis nerekomenduojama, nes bus ribojamas judėjimas, o jeigu nėra galimybių perkelti – planuoti atsižvelgiant į aplinkybes ir be transporto priemonių įvažiavimo.

Ar galėsiu išskristi / parskristi lėktuvu iš / į Vilnių liepos 10–13 dienomis? Kokia įtaka bus Kauno oro uosto veiklai?

Nuo liepos 11 d. 12 val. iki liepos 12 d. 14 val., atsižvelgiant į NATO saugumo reikalavimus, Vilniaus oro erdvėje bus draudžiami visi skrydžiai. Sekite naujienas.

Dėl didesnio nei įprastai orlaivių eismo bei Vilniaus ir Kauno oro uostų apkrovimo taip pat galimi oro eismo sutrikimai ir vėlavimai.

Ar galėsiu stebėti besileidžiančius svečių delegacijų lėktuvus viešoje lėktuvų stebėjimo aikštelėje, įrengtoje prie oro uosto (planespotting site) liepos 11–12 dienomis?

Laikinai NATO viršūnių susitikimo dienomis ir kurį laiką prieš ir po renginio, (planespotting site) pramogos mėgėjams nerekomenduojama vykti į stebėjimo aikštelę, nes oro uosto perimetras bus saugomas.

Ar liepos 11–12 dienomis galės kilti oro balionai ir dronai virš Vilniaus, ar bus ribojimų? Ar galėsiu plaukti Nerimi baidarėmis pro Lietuvos parodų ir kongresų centrą LITEXPO?

Liepos 7–13 dienomis virš Lietuvos teritorijos bus draudžiami mažųjų lėktuvų, oro balionų ir dronų skrydžiai.

Vandens transporto priemonėmis bus draudžiama plaukti Neries atkarpoje nuo Antakalnio iki Gariūnų tilto. Ribojimai taikomi liepos 10–13 d.

Kur tilps visi lėktuvai? Vilniaus oro uostas nėra didelis – ar dalis delegacijų vyks į Kauno oro uostą? O gal bus siūloma atvykti į Vilnių kitais būdais?

Visų už NATO viršūnių susitikimą atsakingų institucijų bendras siekis – užtikrinti, kad visos delegacijos be trikdžių atvyktų į renginį ir jam pasibaigus išvyktų.

NATO viršūnių susitikimo dalyvių delegacijų orlaiviai bus priimami Vilniaus ir Kauno oro uostuose. Konkretūs orlaivių skaičiai ir pasiskirstymas tarp oro uostų dar derinamas.

Kiek maždaug delegacijų lėktuvų maždaug planuojama priimti prieš / per NATO viršūnių susitikimą?

Preliminariai planuojama sulaukti apie 50 delegacijų.

Ar bus stabdomi / daroma įtaka reguliariems, užsakomiesiems skrydžiams? Kokia?

Liepos 11–12 dienomis, Lietuvoje vykstant NATO viršūnių susitikimui, atsižvelgiant į NATO saugumo reikalavimus, Vilniaus oro erdvėje bus draudžiami visi komerciniai skrydžiai.

Skrydžiai Vilniuje bus ribojami tik šiek tiek daugiau nei parą – nuo liepos 11 d. 12 val. iki liepos 12 d. 14 val.

Kokius papildomus veiksmus (saugumo) darys Lietuvos oro uostų administracija (LTOU) dėl NATO viršūnių susitikimo skrydžių?

LTOU bendradarbiauja su Lietuvos ir tarptautinėmis saugumo organizacijomis. Esame pasiruošę imtis visų papildomų priemonių, kokių tik reikėtų, saugumui užtikrinti. Planuojama, kad saugumu Kauno ir Vilniaus oro uostuose papildomai rūpinsis ir Kariuomenė bei Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

Kokie nepatogumai laukia LTOU keleivių dėl NATO viršūnių susitikimo?

Tikėtina, kad dėl  ribojimų kelyje į Vilniaus oro uostą keleiviai gali patirti tam tikrų nepatogumų. Dėl oficialių delegacijų ženkliai išaugus atvykstančių ir išvykstančių orlaivių skaičiui, gali būti paveikti ir reguliarūs skrydžiai ir ilgiau truks nuvažiuoti iki Vilniaus oro uosto nei įprastai.

Kauno oro uoste taip pat leisis ir kils delegacijų lėktuvai, todėl galimi ribojimai.

Ar delegacijos naudosis Vilniaus oro uosto VIP terminalu? Ar reiks kokių papildomų patalpų oro uoste NATO delegacijoms?

Taip, VIP terminalas bus naudojamas NATO delegacijoms aptarnauti. Kauno oro uoste bus įrengtos papildomos tarnybinės patalpos svečiams pasitikti ir palydėti.

Ar veiks VIP terminalas Vilniuje liepos 11–12 dienomis?

VIP terminalas šiomis  dienomis neteiks komercinių paslaugų, bus skirtas tik NATO renginio delegacijoms aptarnauti.

Ar terminalo statybos ir NATO delegacijų skrydžiai kaip nors kirsis? Ar oro uostuose bus stabdomi statybų darbai?

Tikėtina, kad gali tekti laikinai minimaliai stabdyti naujojo Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo statybas. Tai neturės įtakos galutiniams terminalo statybų terminams.

Ar norintys patekti į Vilniaus oro uosto keleivių terminalus, galės tai padaryti?

Taip. Keleivių terminalai Vilniaus oro uoste veiks įprastu režimu ir bus atviri norintiems patekti. Primenama, kad aplink oro uostą gali būti papildomų ribojimų ir patikrų.

Ar nenukentės mano verslas, jei esam įsikūrę prie pat Senamiesčio / miesto centro viešbučių? Jei taip, ar gausiu kompensaciją?

Dėl būsimų eismo draudimų verslams rekomenduojame iš anksto pasirūpinti atsargomis.

Kurios lauko kavinės gali trukdyti delegacijų maršrutams ir tikėtina negalės veikti NATO viršūnių susitikimo dienomis?

Išsamesnė informacija apie galimus eismo bei veiklos ribojimus bus paskelbta vėliau, artėjant renginiui.

Ar prekeiviai suvenyrais galės dirbti Pilies gatvėje?

Lauko prekybos vietos Senamiestyje bus labai apribotos, tikslesnė informacija, kuriuose gatvėse ar vietose, bus pateikta vėliau.

Ar prie lauko kavinių galės privažiuoti aptarnaujantis transportas, prekių tiekėjai?

Rekomenduojame iš anksto pasirūpinti veiklai būtinomis atsargomis, nes NATO viršūnių susitikimo metu, liepos 10–12 d., nebus galimybės privažiuoti transportui.

Esu gidas / turizmo sektoriaus atstovas. Ar galiu organizuoti liepos 11–12 dienomis užsienio ar vidaus turistų viešnages, ekskursijas po Vilnių?

Pėsčiomis bus galima vesti ekskursijas.

Ar Vilniuje užteks viešbučių? Kur bus apgyvendinamos delegacijos: tik viešbučiuose ar ir kitose apgyvendinimo įstaigose? Kokiose? Jeigu neužtenka viešbučių – ar delegacijos bus apgyvendinamos kituose miestuose, pvz. Kaune?

Į liepos 11–12 d. Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą  tikimės sulaukti atvykstančių 4050 delegacijų (iki 3000 svečių) ir iki 2000 NVO bei tarptautinės žiniasklaidos atstovų.

Visų už NATO viršūnių susitikimą atsakingų institucijų bendras siekis – užtikrinti, kad šis istorinis renginys įvyktų kuo sklandžiau. Atliepiant delegacijų ir kitų svečių poreikius, planuojamas apgyvendinimas ne tik Vilniuje. Žiniasklaidos atstovai galės rinkti, kur apsigyventi, ne tik viešbučiuose, bet ir per svetingumo paslaugas teikiančias platformas.

Ką konkrečiai reiks padaryti ruošiantis NATO viršūnių susitikimui (ką reikės įrengti, pastatyti Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, kokios techninės įrangos įsigyti ir t.t. ) Kas jau padaryta? Kokie viešieji pirkimai jau yra ar bus paskelbti?

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyks NATO viršūnių susitikimo darbo sesijos, dvišaliai susitikimai ir spaudos konferencijos. Jame taip pat bus įrengtas žiniasklaidos centras, delegatų darbo zona, maitinimo erdvės. Vienoje iš Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO teritorijoje įrengtų erdvių NATO šalių vadovų susitikimo dienomis vyks viešasis renginys – forumas NVO ir analitinių centrų atstovams.

Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO erdvės bus pertvarkytos ir pritaikytos renginio poreikiams.

Bus modernizuota parodų centro infrastruktūra. Renginio patalpų išplanavimui, funkciniam zonavimui, baldų išdėstymui, reikalingos įrangos parinkimui yra nustatyti detalūs NATO tarptautinio sekretoriato reikalavimai.

Pasirengimo darbai pradėti. Vykdomi pirkimų procesai. Pradėta tvarkyti aplinka. Teritorijoje, esančioje už Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO perimetro, darbus atlieka Vilniaus miesto savivaldybė. Pradėtas tvarkyti pėsčiųjų takas, vedantis nuo K. Jelskio g. į Lietuvos parodų ir kongresų centrą LITEXPO, rudenį buvo genėjami abiejose tako pusėse augantys medžiai. Taip pat renginio poreikiams pritaikoma automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūra – tiesiamas laikinas abi aikšteles jungiantis kelias. Rengiamas priemonių planas dėl eismo režimo šalia Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO esančioje gyvenamojoje zonoje. Visi darbai turi būti atlikti iki 2023 m. liepos 1 d.

Kaip ruošiamos Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO prieigos? Ar jos bus / yra tvarkomos? Kodėl pasirinkimas būtent Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO ir kaip bus užtikrinimas saugumas?

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO pasirinktas dėl galimybių jo patalpas ir išorės erdves pritaikyti Viršūnių susitikimui pagal NATO saugumo reikalavimus infrastruktūrai, galimybes užtikrinti svečių ir informacijos saugumą.

Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO pritaikymo NATO renginiui darbai pradėti. Teritorijoje, esančioje už Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO perimetro, darbus atlieka Vilniaus miesto savivaldybė. Tvarkomas pėsčiųjų takas, vedantis nuo K. Jelskio g. į Lietuvos parodų ir kongresų centrą LITEXPO. Renginio poreikiams pritaikoma automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūra – tiesiamas laikinas abi aikšteles jungiantis kelias, kuris po renginio bus išardytas. Visi darbai turi būti atlikti iki 2023 m. liepos 1 d.

Aplink Lietuvos parodų ir kongresų centrą LITEXPO prasidėjo aplinkos tvarkymo darbai. Ką jų metu numatoma atlikti, kiek bus skirta tam lėšų?

Teritorijoje, esančioje už Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO perimetro, darbus atlieka Vilniaus miesto savivaldybė. Šiuo metu tvarkomas pėsčiųjų takas, vedantis nuo K. Jelskio g. į Lietuvos parodų ir kongresų centrą LITEXPO. Renginio poreikiams pritaikoma automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūra – tiesiamas laikinas abi aikšteles jungiantis kelias, kuris po renginio bus išardytas. Dėl informacijos apie šiems darbams skiriamas lėšas siūlytume kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę.

Kada prasidės pasirengimo darbai pačiame Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO?

Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO patalpų ir aplinkos pritaikymo NATO renginiui darbai jau pradėti.

Kokia šiuo metu yra pasirengimo 2023-aisiais Lietuvoje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui stadija? Ar viskas vyksta pagal numatytą planą? Koks yra numatytas planas?

Pasirengimas NATO viršūnių susitikimui vyksta pagal planą, kurį patvirtino Vyriausybės darbo grupė. Šiuo metu vykdomi pirkimai, planuojama logistika, sudaromos sutartys su paslaugų ir prekių tiekėjais.

Ar Lietuva yra pasiruošusi ir pajėgi priimti atvykstančius svečius?

Lietuva yra pajėgi organizuoti tokį renginį bei priimti atvykstančius svečius. Pasirengimas renginiui pradėtas anksti, renginio organizavimo  planai derinami su NATO ir su atsakingomis LR institucijomis. Koordinavimui sudaryta Vyriausybinio lygmens tarpinstitucinė grupė, kurioje yra atskiri pogrupiai, skirti atskiriems organizaciniams klausimams spręsti: turinio ir programos koordinavimo, logistikos, svetingumo, saugumo užtikrinimo bei komunikacijos.

Ar kyla sunkumų organizuojant renginį, kokius sunkumus matote ateityje?

Renginio planai sudėlioti įvertinant organizacinių veiksmų nuoseklumą bei reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimo pirkimo planus, pagal preliminariai apskaičiuotą biudžetą.

Kokių papildomų infrastruktūrinių, saugumo veiksmų bus imtasi?

Fiziniam renginio saugumui (įskaitant ir infrastruktūrą) taikomi detalūs NATO reikalavimai, kurių komentuoti negalime dėl saugumo aspektų. Didžiausias infrastruktūrinis darbas – LITEXPO patalpų ir išorės erdvių pritaikymas renginiui, pagal NATO saugumo reikalavimus infrastruktūrai, svečių ir informacijos saugumui.

Ar užteks renginiui personalo ar pagalbos bus ieškoma iš kitų institucijų?

Nors didelis vaidmuo organizuojant ir koordinuojant renginį tenka URM, įgyvendinant atskirus organizacinius etapus pasitelkiami daugelio institucijų darbuotojai – minėtos darbo grupės veikloje dalyvauja ne tik visų ministerijų, bet ir kitų valstybinių institucijų atstovai. Didelis vaidmuo tenka LITEXPO, pasirūpinant patalpų pritaikymu. Labai svarbios ir saugumą užtikrinsiančios institucijos– Vadovybės apsaugos tarnyba, Lietuvos policija ir kt. Žmogiškųjų išteklių renginio organizavimui Lietuvos institucijose pakanka, itin svarbi yra glaudi koordinacija ir aiškus atsakomybės suvokimas tarp visų dalyvaujančių subjektų.

Kokios institucijos apskritai Lietuvoje yra atsakingos už pasiruošimą NATO viršūnių susitikimui?

Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytoje darbo grupėje dirba daugelio institucijų atstovai. Darbo grupės vadovas – Vyriausybės vicekancleris Rolandas Kriščiūnas. Koordinatoriaus ir sekretoriato vaidmuo tenka Užsienio reikalų ministerijai.

Kokie pagrindiniai renginiai planuojami 2023 m.?

Tai bus dviejų dienų trukmės NATO šalių ir partnerių vadovų susitikimas. Lygiagrečiai vyks forumas nevyriausybinių institucijų ir analitinių centrų atstovams.

Kokią pagrindinę mintį ar žinutę planuoja Lietuva ištransliuoti per NATO viršūnių susitikimą?

Balandžio 6 d. LR Seimo priimtoje rezoliucijoje „Dėl Lietuvos pagrindinių tikslų NATO Aukščiausiojo lygio susitikime Vilniuje“ įtvirtinti šie pagrindiniai Lietuvos tikslai Vilniuje vyksiančiame NATO Aukščiausiojo lygio susitikime:

1) reikšmingai sustiprinti Baltijos regiono ir visos rytinės NATO dalies priešakinę gynybą ir atgrasymą, reikšmingai, iki brigados dydžio vieneto, padidinti Lietuvoje nuolat dislokuotas sąjungininkų sausumos pajėgas; sustiprinti integruotą oro ir priešraketinę gynybą, įskaitant oro gynybos pajėgumus Lietuvoje ir regione; užtikrinti pasirengimą priimti sąjungininkų pajėgas iš anksto dislokavus jų karinę įrangą ir kitas priemones;

2) visapusiškai remti Ukrainą praktinėmis priemonėmis, įskaitant ir NATO politinę paramą, pripažįstant, kad Vilniuje vyksiančiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime Ukrainą būtina pakviesti tapti NATO valstybe nare;

3) sveikinant Suomijos narystę NATO, aktyviai prisidėti siekiant kuo greitesnio Švedijos stojimo į NATO protokolų ratifikavimo Vengrijoje ir Turkijoje iki NATO aukščiausiojo lygio susitikimo Vilniuje;

4) siekti visų NATO valstybių narių įsipareigojimo nuo 2025 metų reikšmingai didinti finansavimą gynybai skiriant ne mažiau kaip 2 proc. bendrojo vidaus produkto ir sutarti dėl ambicingo visų NATO valstybių narių įsipareigojimo didinti ilgalaikes investicijas į gynybos pajėgumus ir gynybos pramonę;

5) plėsti ir stiprinti NATO ir Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono valstybių partnerių praktinį bendradarbiavimą, apimant technologijų, kibernetinės gynybos ir atsparumo hibridinėms grėsmėms sritis, ir siekį ginti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką.

LR Seimo rezoliucija „Dėl Lietuvos pagrindinių tikslų NATO Aukščiausiojo lygio susitikime Vilniuje“: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6c8785d0d3ac11ed9b3c9397e1236c2a.

Kodėl NATO viršūnių susitikimui buvo pasirinkta Lietuva, Vilnius? Kokia žinutė siunčiama?

Vilnius pasirinktas bendru NATO šalių sprendimu, pirmiausia laikome tai Lietuvos vaidmens Aljanse įvertinimu. Per beveik 20 metų narystės NATO Lietuva įrodė, kad yra aktyvi ir patikima Aljanso narė, aktyviai dalyvaujanti NATO operacijose ir misijose, nuosekliai stiprinanti

atsparumą ir kibernetinį saugumą. Vilniuje sėkmingai veikia NATO energetinio saugumo centras, kurioje veikloje dalyvauja 13 valstybių. Lietuva daug investuoja į karinę infrastruktūrą ir pilnai įgyvendina Velso viršūnių susitikimo įsipareigojimus dėl investicijų į gynybą – skiria daugiau kaip 2 proc. BVP.

Faktas, kad susitikimas rengiamas Lietuvoje, taip pat siunčia aiškią NATO vienybės žinią Rusijai, vykdančiai brutalią agresiją prieš Ukrainą. Kaip sakė ne vienas NATO lyderis – Aljansas gins kiekvieną NATO teritorijos centimetrą.

Tuo pačiu siunčiame žinią ir Lietuvos žmonėms – sprendimas prieš 19 metų jungtis į galingiausią gynybos aljansą, buvo teisingas ir savalaikis. Tai, kad geopolitinių lūžių ir sukrėtimų metu esame galingiausio pasaulyje gynybos aljanso, šiuo metu vienijančio 31 valstybę, nariai, suteikia tvirtą tikėjimą Lietuvos saugia ateitimi.

Kuo Lietuvai naudinga ir svarbu, kad šis susitikimas vyksta Vilniuje?

Tikimės, kad NATO viršūnių susitikimas pademonstruos NATO solidarumą, vienybę ir sutelktumą vykstant Rusijos agresijai prieš Ukrainą  – didžiausiam karui Europoje po Antrojo Pasaulinio karo. NATO Viršūnių susitikimo Vilniuje metu tikimės sulaukti ne tik Europos šalių, bet ir JAV, Kanados, NATO partnerių (Europos Sąjunga, Japonija, P. Korėja, Australija, N. Zelandija) vadovų. Tai svarbus signalas ir dėmesio parodymas mūsų šalies ir regiono saugumo situacijai. Tai neišvengiamai atsispindės diskusijose ir sprendimuose.

NATO viršūnių susitikimas Vilniuje taip pat yra ir signalas potencialiems agresoriams, kad NATO čia ir yra stiprus bei pasirengęs ginti kiekvieną aljanso centimetrą. Lietuvos sostinėje susirinkę NATO šalių vadovai priims sprendimus, susijusius su visų mūsų ir mūsų sąjungininkų saugumo stiprinimu.

NATO viršūnių susitikimo Vilniuje metu tikimasi apie 2 tūkst. pasaulio žiniasklaidos atstovų. Tokio pasaulinio dėmesio Lietuva dar neturėjo.

Ar gali būti taip, kad būsime paprašyti laikinai išsikraustyti iš savo namų / biurų, jeigu jie yra arti ypatingos reikšmės objektų, kur rinksis / gyvens NATO viršūnių susitikimo dalyviai? Jei taip, kas man bus pasiūlyta, ar bus kompensuojama?

Visų už NATO viršūnių susitikimą atsakingų institucijų bendras siekis – užtikrinti, kad ir NATO viršūnių susitikimo dalyviai, ir miesto gyventojai patirtų kuo mažiau nepatogumų. Pagal šiuo metu turimą informaciją laikinas gyventojų iš(si)kraustymas nėra numatomas.

Ar bus ribojimų fotografuoti svečius, artintis prie renginio / viešbučių? Lankytis paplūdimyje, esančiame labai netoli LITEXPO?

Bus griežtas ribojimas, įskaitant paplūdimio lankymo draudimą minėtos teritorijos prieigose.

Kokios rekomendacijos vilniečiams dėl NATO viršūnių susitikimo liepos mėnesį dėl atostogų planavimosi, tiems, kas užsiima būsto nuoma ir kt.?

Rekomenduojama po miestą judėti pėsčiomis arba rinktis viešąjį transportą, jei tik įmanoma, rinktis nuotolinį darbą.  O išvykimą / parvykimą į / iš atostogų susiplanuoti dar iki renginio arba  po jo.

Daugiau informacijos žiniasklaidai

Visa aktuali informacija žiniasklaidai čia.